Kannertournoi

11/04/2013

Den nächsten Kannertournoi ass den 28. Abrëll zu Schëtter
Et ass Dubbel a Mixte. Wann der kee Partner hutt, kënnt dir iech och fräi
mellen. Da siche mir oder d'Federatioun iech e Partner.
Mellt iech beim Annemarie bis den 15. Abrëll

Concerne : Inscriptions pour le « Spuerkeess » Grand-Prix 5
Grand-Prix 5 :   Lieu :   Date et Horaire :
DOUBLE + MIXTE   SCHUTTRANGE   DIMANCHE  28.04.13. à  9H30