Heemmatcher fir déi nei Saison

06/08/2012

Hei eis Heemmatcher fir déi nei Saison

Senoirs
AA012    IZEG 1    SANDWEILER 1    29/09/12   HB   15H00   
FF013    IZEG 4    JUNGLINSTER 4    29/09/12   HB   15H00   
DD023    IZEG 3    RESIDENCE WALFER 2    06/10/12   HB   15H00   
AA021    IZEG 1    SCHIFFLANGE 1    06/10/12   HB   15H00   
BB023    IZEG 2    WOLZ 1    05/10/12   IZEG   19H30   
BB042    IZEG 2    SCHIFFLANGE 3    19/10/12   IZEG   19H30   
AA043    IZEG 1    KAYL 1    20/10/12   HB   15H00   
DD042    IZEG 3    KEHLEN 2    20/10/12   HB   15H00   
FF041    IZEG 4    SCHUTTRANGE 1    20/10/12   HB   15H00   
FF053    IZEG 4    BETEBUERG 4    10/11/12   HB   15H00   
AA063    IZEG 1    DUDELANGE 1    17/11/12   HB   15H00   
BB074    IZEG 2    RESIDENCE WALFER 1    23/11/12   IZEG   19H30   
FF072    IZEG 4    KAYL 4    24/11/12   HB   15H00   
DD074    IZEG 3    WEILER-LA-TOUR 2    24/11/12   HB   15H00   
DD083    IZEG 3    JUNGLINSTER 3    12/01/13   HB   15H00   
BB083    IZEG 2    WEILER-LA-TOUR 1    12/01/13   HB   15H00   
FF094    IZEG 4    RESIDENCE WALFER 3    19/01/13   HB   15H00   
FF102    IZEG 4    AREL 2    23/02/13   HB   15H00   
DD104    IZEG 3    FEELEN 2    23/02/13   HB   15H00   
BB104    IZEG 2    JUNGLINSTER 2    22/02/13   IZEG   19H30   
AA103    IZEG 1    BETEBUERG 1    23/02/13   HB   15H00   
AA123    IZEG 1    JUNGLINSTER 1    16/03/13   HB   15H00   
BB121    IZEG 2    SCHIFFLANGE 2    15/03/13   IZEG   19H30   
DD121    IZEG 3    BIWER 1    16/03/13   HB   15H00   
DD133    IZEG 3    EUROPEEN 2    13/04/13   HB   15H00   
FF134    IZEG 4    EUROPEEN 3    13/04/13   HB   15H00   
BB133    IZEG 2    FEELEN 1    13/04/13   HB   15H00   
AA143    IZEG 1    ETTELBRUCK 1    20/04/13   HB   15H00  

Scolaires
SA013    IZEG 1    RESIDENCE WALFER 1    29/09/12   HB   15H00   
SA033    IZEG 1    KAYL 2    13/10/12   HB   15H00   
SA073    IZEG 1    EUROPEEN 1    19/01/13   HB   15H00   
SA091    IZEG 1    JUNGLINSTER 1    02/03/13   HB   15H00   
SA102    IZEG 1    KEHLEN 1    16/03/13   HB   16H00  

Minimes
MB033    IZEG 1    BETEBUERG 1    13/10/12   HB   15H00   
MB061    IZEG 1    KEHLEN 2    17/11/12   HB   15H00   
MB093    IZEG 1    HOBSCHEID 1    19/01/13   HB   15H00   
MB113    IZEG 1    DIFFERDANGE 1    02/03/13   HB   15H00   
MB122    IZEG 1    RECKENG/MESS 1    16/03/13   HB   14H30   
MB142    IZEG 1    DUDELANGE 1    20/04/13   HB   15H00  

Superminimes
SM024    IZEG 1    KEHLEN 1    06/10/12   HB   15H00   
SM034    IZEG 1    HOBSCHEID 1    13/10/12   HB   15H00   
SM054    IZEG 1    DIFFERDANGE 1    10/11/12   HB   15H00   
SM062    IZEG 1    BETEBUERG 1    17/11/12   HB   15H00   
SM084    IZEG 1    JUNGLINSTER 1    12/01/13   HB   15H00   
SM113    IZEG 1    SANDWEILER 1    02/03/13   HB   15H00   
SM141    IZEG 1    WEILER-LA-TOUR 1    20/04/13   HB   15H00