Check out this news

Holleschbierg II nei Sportshal

Ab elo spillen mir an eiser neier Sportshal um Holleschbierg wou mir 12 Terrainen hunn.

Eiser Gemeng e groussen Merci fir déi formidabel Infrastruktur, déi mir do zur Verfügung gestallt kréien.

 

Join us

For the little ones starting out on a lifelong love of badminton or for adults who chooses to swing a badminton raquet.
Beside our mother language luxembourgish, we speak english, french, german and maybe more...
Everyone is welcome in our club.