Kannertournoi

06/03/2013

Den nächste Kannertournoi ass den  24. Mäerz zu Feelen.
Mellt iech beim Annemarie bis den 11. Mäerz.

Et ass Dubbel a Mixte. Wann der kee Partner hutt, kënnt dir iech och fräi
mellen. Da siche mir oder d'Federatioun iech e Partner.
Merci
Yves Grand-Prix 4 :   Lieu :   Date et Horaire :
 
DOUBLE + MIXTE  FEELEN   DIMANCHE  24.03.13. à  9H30