Check out this news

Label de qualité - Pro-Club PLATIN Label Auszeechnung 2022-2024

De Fiederball Izeg ass ganz houfreg drop, dass mir de PLATIN Label vun der Feluba zouerkannt kruten, deen ënnersträicht déi gutt Aarbecht déi am Club gemaach gëtt. 

Mir hun nees déi héchst méiglech Auszeechnung kritt.

D ‘Ziel vum Label ass et déi sportlech an organisatoresch Kompetenz vun engem Club am Jugendberäich ze évaluéieren, no festgeluechten Kritären, an esou ze hëllefen de Badminton Sport weider ze entwéckelen.

Mir hunn et fäerdeg bruecht des Kritären méi wéi ze erfëllen, dofir

E groussen Merci un eis Traineren, un eis Gemeng fir d'Halen, an natiirlech un eis Spiller an hir Elteren fir hiren Asatz.

FIEDERBALL IZEG: A GREAT PLACE TO TRAIN AND PLAY

---------------------

Fiederball Izeg is proud that the club was again awarded the PLATIN Label from the National Badminton federation. 

We again succeeded to reach the highest level!

The Pro-club label certifies that a club is able to carry out high quality training sessions in compliance with the requirements fixed by the federation. 

We more than achieved the fixed criterias, therefore 

A big THANK YOU to our coaches, our commune for the facilities, our players and their parents for their commitment 

FIEDERBALL IZEG: A GREAT PLACE TO TRAIN AND PLAY

Join us

For the little ones starting out on a lifelong love of badminton or for adults who chooses to swing a badminton raquet.
Beside our mother language luxembourgish, we speak english, french, german and maybe more...
Everyone is welcome in our club.