Check out this news

Label de qualité - Pro-Club PLATIN Label Auszeechnung fir den Fiederball Izeg

D'Lëtzebuerger Badminton Federatioun (Feluba) huet vum läschten Joer un een Labeling System, genannt Pro-Club Label, an d'Liewen geruff.
 
D'Ziel dovunner ass et déi sportlech an organisatoresch Kompetenz vun engem Club ze evaluéieren, no festgeluechten Kritären, an esou ze hëllefen de Badminton Sport weider z'entweckelen an méi performant ze maachen.
 
Deen Label ass an 4 Niveau'en opgedeelt: Bronze, Sëlwer, Gold an Platin.
 
Den Fiederball Izeg ass ganz houfreg dorobber, dass mir nom GOLD Label elo den PLATIN Label vun der Feluba zouerkannt kruten, deen ënnersträicht déi gutt Aarbecht déi an de leschten Joren gemaach ginn ass, mee awer och dass de Club an d'Zukunft investéiert. Mir hun et färdech bruecht dëst Joer déi heichst méiglech Auszeechnung ze kréien.
 

Hei eng Beschreiwung vum Pro-Club vun der Feluba:

 
 
Le 'Pro-Club' est le projet phare de notre fédération. Il a pour but de mettre en évidence les clubs qui proposent, entre autres, une structure d'entraînements , ainsi qu'un encadrement sportif de haute qualité. Outre ces deux aspects, la FELUBA est aussi attentif au badminton pour les joueurs loisirs et pour les personnes à mobilité réduite (handibad)

Join us

For the little ones starting out on a lifelong love of badminton or for adults who chooses to swing a badminton raquet.
Beside our mother language luxembourgish, we speak english, french, german and maybe more...
Everyone is welcome in our club.