Masters am Dezember

27/11/2012

Den nächste Masters ass den 15. an 16. Dezember zu Remlëng
Mellt iech beim Yves bis den 3. Dezember

Discipline Lieu Horaire

  • Simple Rumelange Samedi, 15/12/2012 à 14.00 h 
  • Double Rumelange Dimanche, 16/12/2012 à 9.30 h 
  • Mixte Rumelange Dimanche, 16/12/2012 à 14.00 h