Training an der Vakanz

06/02/2013

An der Vakanz (11.-17.2.) ass wéi ëmmer kee Kannertraining an och keen Training zu Izeg.