Training an der Vakanz an duerno

30/05/2012

An der Vakanz ass d'Hal zu Izeg wéi ëmmer zou. 
D'Saison fir déi Erwuessen ass fäerdeg. Dofir ass vun elo un och kee Seniorstraining méi. D'Hale sinn iewer op an dir kënnt do fräi spille kommen.
De Kannertraining leeft normal weider.